empty
 
 
EURGBP
EURGBP Euro vs Great Britain Pound
-
-
$0.8798
21 Mar 2023 11:32
$0.0066
(0.75%)
59.37% 40.63%
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
?
.